ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) & ΟΓΑ (νέο)

Από το καλοκαίρι του 2018 τα παιδιά των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση για 22 ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση  το παιδί να είναι άμεσα ασφαλισμένο στο συγκεκριμένο ταμείο (δηλ. να το ασφαλίζει ο γονέας που υπάγεται στο πρώην Ο.Α.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ OAEΕ η επιλογή των παιδιών θα γίνει ηλεκτρονικά, λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Αίτηση συμμετοχής
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ασφαλιστική ενημερότητα (να μην υπάρχουν οφειλές στον Οργανισμό ή να είναι σε ενεργή ρύθμιση).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά γεννηθέντα τη χρονική περίοδο ‼️2003–2013‼️

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται από σήμερα 10 Ιουνίου 2019 έως τις 14 Ιουνίου 2019, ώρα 12:00 μμ.

Για τη 2η & 3η κατασκηνωτική περίοδο, οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν 17/6/2019- κ΄28/6/2019.

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας, αλλά για κάποιον λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, θα μπορεί να προσέλθει από τις 10 Ιουνίου 2019 έως τις 14 Ιουνίου 2019 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περ/κό Τμήμα του τ. ΟΑΕΕ, προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Οι ασφαλισμένοι θα συνδέονται με κωδικούς taxisnet στο https://services.oaee.gr/camps2019/login.php.
Συνοπτικά οι διαθέσιμες σελίδες της εφαρμογής είναι:
Υποβολή αίτησης από πολίτες
https://services.oaee.gr/camps2019/login.php

Επίσης τα παιδιά των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση 15 ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση τα παιδιά να είναι άμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2019, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. opeka. gr / agrotiki - estia / ilektronikes - ypiresies / από 05/06/2016 έως 16/06/2019.

Μπορείτε να κρατήσετε ηλεκτρονικά τη θέση σας και για τα δυο ταμεία από τη σελίδα μας κάνοντας κλικ στην επιλογή " Εγγραφή κατασκηνωτή-->Ασφαλιστικά ταμεία"

Για οποιαδήποτε απορία στο μενού "Επικοινωνία" υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με την κατασκήνωση.