ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) & ΟΓΑ (νέο)

Από το καλοκαίρι του 2018 τα παιδιά των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ) δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση για 22 ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση  το παιδί να είναι άμεσα ασφαλισμένο στο συγκεκριμένο ταμείο (δηλ. να το ασφαλίζει ο γονέας που υπάγεται στο πρώην Ο.Α.Ε.Ε.).

Επίσης τα παιδιά των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ δικαιούνται δωρεάν κατασκήνωση 15 ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση τα παιδιά να είναι άμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.

Μπορείτε να κρατήσετε ηλεκτρονικά τη θέση σας και για τα δυο ταμεία από τη σελίδα μας κάνοντας κλικ στην επιλογή " Εγγραφή κατασκηνωτή-->Ασφαλιστικά ταμεία"

Για οποιαδήποτε απορία στο μενού "Επικοινωνία" υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας με την κατασκήνωση.