Θεατρικά και Παιδαγωγικά παιχνίδια

Στο θεατρικό παιχνίδι συνδυάζεται κίνηση, δραματοποίηση παραμυθιών και θεατρική συγγραφή.
Με αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται σωστά, να σέβονται την άποψη του άλλου και να βάζουν κανόνες παίζοντας.

Τα παιδαγωγικά παιχνίδια είναι ίσως ένα από τα καλύτερα μέσα για την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού,συναισθηματικά αλλά και σωματικά ενώ συγχρόνως το ψυχαγωγούν.

Φωτογραφίες