Ιατρική βεβαίωση

Απαραίτητο είναι να έχουν τα παιδιά μαζί τους το βιβλιάριο ασθενείας και το συνταγολόγιο καθώς και ιατρική βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή ιατρό του ασφαλιστικού του φορέα, από την οποία θα προκύπτει ότι το παιδί δεν πάσχει από μεταδοτικά ή ψυχικά νοσήματα, ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις κατασκηνώσεις και ότι έχει εμβολιασθεί με τα υποχρεωτικά εμβόλια.

Παρακαλούμε κατεβάστε και εκτυπώστε την δήλωση και παραδώστε την κατα την άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση.