Ασφάλεια & Υγειονομική Περίθαλψη

Υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας & πυροπροστασίας, με τρεις δεξαμενές νερού, ανιχνευτές καπνού σε όλους τους χώρους διαμονής, αλεξικέραυνα ιονισμού και αυτόματα μηχανήματα κατάσβεσης.

Παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική εταιρία για κάθε ατύχημα στους χώρους της κατασκήνωσης, στη θάλασσα, στις εκδρομές

Υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος στις εισόδους καθώς επίσης και 24ωρη φύλαξη της κατασκήνωσης από ιδιωτική εταιρία φύλαξης και νυχτοφύλακα.