ΟΑΕΔ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι υποχρεούνται αφού τσεκάρουν τους αριθμούς επιταγής

να προσκομίσουν στην κατασκήνωση τα εξής: 

1. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατήριου του δικαιούχου,

2. Βεβαίωση για το ΑΦΜ του δικαιούχου (φωτοτυπία εκκαθαριστικού),

3. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. παιδιών και δικαιούχου γονέα,

ή φωτοτυπία των βιβλιαρίων γονέα και παιδιών την πρώτη σελίδα (να φαίνεται το ΑΜΚΑ)

4. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικό ή ψυχικό νόσημα ή έχουν άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας

που να εκθέτει σε κίνδυνο ασθένειας ή σωματικής βλάβης τα ίδια ή τους άλλους κατασκηνωτές

(την εκτυπώνεται από εδώ: https://www.eurocamp.gr/eggrafes/iatriki-vevaiosi)

5.sealedΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ RAPID-TEST 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗsealed

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του Ο.Α.Ε.Δ  και υπογεγραμμένο από το δικαιούχο .

Μέχρι 3 παιδιά γράφονται στο ίδιο συμφωνητικό όταν είναι για την ίδια περίοδο.

Ακολουθεί παρακάτω το συμφωνητικό το οποίο πρέπει να εκτυπώσετε.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Σημείωση:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.

 

 Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

 Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2022 εφόσον είναι:

α) είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ το 2021 ή

β) έλαβαν από τον ΟΑΕΔ για το 2021 τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή 

γ) έλαβαν επιδότηση ανεργίας για το 2021 τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή 

δ) συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)

καθώς και όσοι είναι: 

εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

Για τους δικαιούχους και των τεσσάρων ως άνω στοιχείων το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2020, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των30.000,00€.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται: Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2006 έως 14.06.2016

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.