Κατασκηνωτικές περίοδοι

 • Περίοδοι 22 ημερών  (ΤΑΜΕΙΑ & ΙΔΙΩΤΕΣ)
 • Α' Περίοδος 21 Ιουνίου - 13 Ιουλίου
 • Β΄Περίοδος 13 Ιουλίου - 4 Αυγούστου
 • Γ' Περίοδος 4 Αυγούστου - 26 Αυγούστου

 • Περίοδοι 15 ημερών  (ΟΑΕΔ & ΙΔΙΩΤΕΣ)
 • Α1' Περίοδος 21 Ιουνίου - 5 Ιουλίου
 • Α2' Περίοδος 5 Ιουλίου - 19 Ιουλίου 
 • Β1΄Περίοδος 19 Ιουλίου - 2 Αυγούστου
 • Γ1 Περίοδος  4 Αυγούστου - 18 Αυγούστου
 • Γ2 Περίοδος 12 Αυγούστου - 26 Αυγούστου

 • Περίοδοι 11 ημερών (ΙΔΙΩΤΕΣ)
 • Γ΄  Περίοδος  4 Αυγούστου - 15 Αυγούστου και 15 Αυγούστου - 26 Αυγούστου