Τράπεζα

Τράπεζα :

Όλα τα παιδιά οφείλουν να καταθέτουν τα χρήματά τους στην “Ευρωτράπεζα” της κατασκήνωσης, έτσι ώστε εκτός από την εκμάθηση της διαχείρισης των χρημάτων, να αποφεύγεται ο κίνδυνος της απώλειας τους. Η κατασκήνωση δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για απώλεια χρημάτων τα οποία ο ο κατασκηνωτής δεν κατέθεσε στην τράπεζα.